Bouwproces

Werkwijze

Een van de sterkste aspecten in de bedrijfsvoering van Nur-Holz is de intensieve wijze waarop wij opdrachtgevers, architecten en uitvoerders begeleiden bij het realiseren van een NUR-HOLZ gebouw. Wij hebben inmiddels veel kennis opgebouwd over het ontwerpen en bouwen met massief hout en duurzame bouwmaterialen die goed bij NUR-HOLZ passen. Deze kennis delen wij graag met de betrokkenen.

Ontwerp

De eerste stap is het maken van een passend ontwerp. In principe kan iedere architect een ontwerp maken met NUR-HOLZ, maar er zijn een paar zaken waar rekening mee gehouden moet worden. Neem voor meer informatie hierover contact op.
Wij beschikken over een lijstje met architecten die ervaring hebben met het ontwerpen met NUR-HOLZ, deze kunt u ook bij ons opvragen.

Het zelf (laten) ontwerpen en bouwen is een intensief proces. U kunt er ook voor kiezen om uit te gaan van een reeds ontwikkelde woning. Samen met architect Joop Bensdorp hebben wij PUURHUIS ontwikkeld. Dit is een concept met een drietal basiswoningen waarbij verschillende uitbreidingsmogelijkheden en opties mogelijk zijn. Een PUURHUIS is energiezuinig gebouwd met de meest milieuvriendelijke bouwmaterialen.

Aannemer

U kunt er voor kiezen om Nur-Holz alleen het NUR-HOLZ gedeelte te laten leveren en monteren en zelf met een aannemer afspraken te maken over de andere onderdelen van de bouw. Ook kunt u er voor kiezen om de hele bouw aan Nur-Holz uit te besteden. Afhankelijk van de locatie zal onze eigen ploeg de werkzaamheden uitvoeren of zullen wij dit doen in samenwerking met lokale partijen.

Begroting

Op basis van het eerste ontwerp maken wij een kostenindicatie voor onze leveringsomvang.
Na verfijning van het ontwerp zal een begroting worden opgesteld. Zodra overeenstemming is bereikt over ontwerp en begroting, zal in de meeste gevallen het aanvragen van de bouwvergunning de volgende stap zijn.

Bouwproces

Als de tekeningen zijn goedgekeurd worden ze opgestuurd naar de fabriek en worden de NUR-HOLZ delen van het ontwerp omgezet in NUR-HOLZ elementen. Eventuele houtskeletbouwwanden, houten balken en andere houten onderdelen van het gebouw kunnen gelijk meegenomen worden. Door zoveel mogelijk onderdelen in een keer te laten maken, wordt een hoge bouwsnelheid behouden en worden bouwfouten voorkomen.
Nadat de tekeningen zijn uitgewerkt volgt een 3-D model in Sketch up. Door middel van dit programma kunt u door het gebouw ‘heen lopen’ en alle details bekijken.

 

Het is van groot belang dat zowel architect als opdrachtgever dit 3-D model goed bekijken en eventuele wijzigingen aangeven. Op basis hiervan zullen de elementen worden geproduceerd. De productietijd hangt af van de drukte die er op dat moment in de fabriek is. In overleg met de opdrachtgever wordt de planning bepaald. Voordat de NUR-HOLZ elementen worden gemonteerd moet de fundering gereed zijn.

De montage tijd hangt af van de omvang en complexiteit van het gebouw. Een eenvoudige eengezinswoning kan binnen enkele dagen gemonteerd worden. De opdrachtgever had bij bovenstaand huis er voor gekozen om het casco zelf af te bouwen. De montage van het casco was in 2 dagen gereed.